Mischling

koko_20170624_pb

KOKO

Aktiv
bonny_20170622_pb

BONNY

AktivFamilienhundHundeverträglich
crush_20170613_pb

CRUSH (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
tica_20170619_pb

TICA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
kami_20170622_pb

KAMI (ADA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich
odi_20170619_7

ODI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
otto_20170619_pb

OTTO (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
keka_20170622_pb

KEKA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich
candy_20170619_pb

CANDY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
magoo_20170619_pb

MR. MAGOO (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich
becka_20170619_pb

BECKA (ANUA)

Aktiv
grog_20170604_pb

GROG (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
pumba_20170613_pb

PUMBA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
marlin_20170613_pb

MARLIN (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
ed_20170612_pb

ED (ANUA)

FamilienhundHundeverträglich
nemo_20170613_pb

NEMO (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
beltza_20170528_pb

BELTZA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
jena_20170610_pb

JENA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
bon_20170609_pb

BON (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
maui_20170610_pb

MAUI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
bangui_20170609_pb

BANGUI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
berry_20170120_pb

FRANZ

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich
tyrion_20170603_pb

TYRION (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
noah_20170604_pb

NOAH (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
latina_20170605_pb

LATINA (CR)

Hundeverträglich
fibi_20170531_pb

FIBI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
prizzy_20170603_pb

PRIZZY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
nutella_20170619_pb

NUTELLA (ANUA)

AktivFamilienhund
nocilla_20170518_pb

NOCILLA (ANUA)

AktivFamilienhundKatzenverträglich
CACAO_20170520_pb

CACAO (ANUA)

AktivFamilienhund
tommy_20170531_pb

TOMMY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
ELO-(14)_pb

ELO (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
texas_20170531_pb

TEXAS (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
dora_20170526_pb

DORA (ANUA)

AktivFamilienhund
astrid_20170531_pb

ASTRID (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
boomer_20170518_pb

BOOMER (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
holy_20170511_pb

HOLY (M)

AktivFamilienhund
niki_20170430_pb

NIKI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich
marge_20170420_pb

MARGE (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
homer_20170423_pb

HOMER (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
lisa_20170423_pb

LISA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich
babybel_20170315_pb

Babybel (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich
luck_20170309_pb

LUCK (ADA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich
picon_20170303_pb

PICON (M)

AktivFamilienhund
ari_20170316_30_pb

ARI

AktivHundeverträglich
OTTU_pb

TRIXIE (M)

Hundeverträglich
pikara_20170316_pb

PIKARA (ANUA)

AktivHundeverträglichKatzenverträglich
hache_20170212_pb

HACHE (ANUA)

geb. 2005 - klein - Mischling - Senior -
Small AktivFamilienhundHundeverträglich
Chappi_24112016_pb

CHAPPI

AktivFamilienhund
arida_20170212_pb2

ARIDA (CR)

Aktivfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich
yowie_201701212_pb

YOWIE (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt
2015_03_29_Tiffany_04_pb

Tiffany

AktivFamilienhundHundeverträglich
fivos_20170208_pb

Fivos

AktivFamilienhundHundeverträglich
03042016Angel432_pb

Angel-Heart

AktivFamilienhundHundeverträglich
2016_08_11_serena_rafina_2_pb

Serena

AktivFamilienhundVerträglich mit Rüden
chandler_20170123_pb

CHANDLER (ANUA)

Large AktivFamilienhundHundeverträglich
sam_20170204_pb

Sam

Hundeverträglich
toffi_20170201_pb

Toffi

nostos_20170201_pb

Nostos

AktivFamilienhundKatzenverträglichVerträglich mit Hündinnen
marla_20170201_pb

Marla

Asterias_20170130_pb

Asterias

AktivFamilienhund
poldo_20170113_pb

POLDO

brownie_pb_2

BROWNIE

Hundeverträglich
balto_05122016_pb

BALTO (ADA)

AktivLeine gewöhntVerträglich mit Hündinnen
benny_pb5

BENNY

AktivHundeverträglich
remo-tb-04

REMO (CR)

Vorschaubild_Senda-maerz16

SENDA (M)

Aktivfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich
otello-tb-neu

OTELLO (M)

Hundeverträglich
linda-x-tb-neu2

LINDA (CEA)

Aktiv