Hündinnen

SOLA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

GALIA (CR)

FamilienhundHundeverträglich

KALA (M)

Aktiv

BAMBA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

HARRIET

AktivHundeverträglichLeine gewöhnt

BREE (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SIRIA (CR)

HundeverträglichKatzenverträglich

SARA (ANUA)

AktivHundeverträglich

JANE (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

PEPA 2 (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

NADINE (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

LLILA (CR)

FamilienhundHundeverträglich

SOLEIL (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

CAMPANILLA (CLA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

PANNACOTTA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

RODA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SHAKIRA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NIEVE (CLA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglichLeine gewöhnt

JOOSY (PA)

AktivHundeverträglichKatzenverträglich

CAYENA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ELSA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CELTA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ENCA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

AISA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MODA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

QUA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SHEINA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Neyla

AktivFamilienhundHundeverträglich

Nura

AktivFamilienhundHundeverträglich

Laika

AktivFamilienhundHundeverträglich

DENIA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MISCHA (PA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

Olga

Anna

Hundeverträglich

DENI (M)

AktivHundeverträglich

DORA (ANUA)

Aktiv

Kim & Kira

LOLA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ESME (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NOJA (CR)

AktivHundeverträglich

NINYA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MANOPLAS (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MIA (ANUA)

FamilienhundHundeverträglich

MECHA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LUMI (M)

FamilienhundHundeverträglich

TELLY (M)

SUGAR (CLA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

INKA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SIBYLA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NIKA (ANUA)

AktivFamilienhund

Tiffany

AktivFamilienhundHundeverträglich

Serena

AktivFamilienhundVerträglich mit Rüden

MAMEN (M)

HundeverträglichLeine gewöhnt

LAYLA (M)

Aktiv